Interior Design

קומה 28

קומה 28

גודל | 215 מ"ר

אפיון | משרד שלם

היקף פרויקט | תשתיות, עיצוב, אופטימיזציה

משרד קטן עם ליקויים רבים שזיהינו כמו תאורה לא נכונה, חוסר בתשתיות שונות, חוסר איזון במעכות המיזוג ועוד גורמים שיכולים לפגוע משמעותית בפרודוקטיביות והנוחות של העובדים. בעזרת עבודה משותפת עם מנהלת המשרד, הצלחנו לייצר חלל משודרג ונעים שעורר בעובדים אנרגיה מחודשת.

הקודם
הבא